ALL INDIA COUNCIL (AIC)

 

PRESIDENT

Mr. H. R. Umesh Aradhya

Umesh width=

Shimoga

 

 

 

VICE PRESIDENTS

 

Dr. Shrikant D. Yelegaonkar

Solapur

 

Mr. Vijay Gosai

Rajkot

 
Mrs. Freny Z. Tarapore
Pune
 
 
 

JT. HON. TREASURERS 

Dr. Shirish Malde

Mumbai

 

Prof. (Mrs.) Poornima George

Bidar

 

 

 

ELECTED MEMBERS

Dr. (Mrs.) Roza Olyai

Gwalior

 

Dr. G. G. Hegde

North Kanara

 

Mrs. Madhura Ashok Kumar

Bangalore

 

Ms. Priya Kath

Srinagar

 
Prof. Dr. U. Natarajan
Dindigul

 

 

 

YOUTH MEMBERS

Mr. Gaurish Kadam

Mumbai

 

Ms. Arshpreet Kaur

Mohali

 

Ms. Jaswinder Kaur

Panchkula

 

 

 

IMMEDIATE PAST PRESIDENT / PATRON   

Mrs. Sujatha Natarajan

 

 

 

 

 


 

 

CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE (CEC)

 

PRESIDENT

Mr. H. R. Umesh Aradhya

Shimoga

 

 

 

VICE PRESIDENTS
Dr. (Mrs.) Madhu Gupta
Lucknow

 

Dr. Shrikant D. Yelegaonkar

Solapur

 

Mr. Vijay Gosai

Rajkot

 
Mrs. Freny Z. Tarapore
Pune

 

 

 

JT. HON. TREASURERS 

Dr. Shirish Malde

Mumbai

 

Prof. (Mrs.) Poornima George

Bidar

 

 

 

ELECTED MEMBERS

Dr. (Mrs.) Roza Olyai

Gwalior

 

Dr. G. G. Hegde

North Kanara

 

Mrs. Madhura Ashok Kumar

Bangalore  

 

Ms. Priya Kath

Srinagar

 
Prof. Dr. U. Natarajan
Dindigul

 

 

 

YOUTH MEMBERS

Mr. Gaurish Kadam

Mumbai

 

Ms. Arshpreet Kaur

Mohali

 

Ms. Jaswinder Kaur

Panchkula

 

 

 

IMMEDIATE PAST PRESIDENT / PATRON

Mrs. Sujatha Natarajan